Tổ chức sự kiện

Họp lớp - Cát Bà - 2018 

Hội nghị tại Daewoo Hotel 2018

Tổ chức vui chơi tại Mai Chau Ecolodge

Thắc mắc cần hỗ trợ?